Uitreiking oorkondes “Vrijwilliger van Verdienste”.


Op zaterdag 17 september jl. werden twee aftredende bestuursleden van de F4D-werkgroep Meijel in het zonnetje gezet. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Dankjewel-activiteit.


Wilhelmien Janssen-Jaspers maakte 11 jaar deel uit van de Werkgroep Meijel en werd geprezen voor haar jarenlange inzet op velerlei gebied. Ze was o.a. verantwoordelijk voor de facilitaire zaken en het bezoeken en vastleggen van de controleposten. Tijdens de F4D bemande zij jarenlang de infobalie op de startlocatie Meijel en was dan aanspreekpunt en vraagbaak voor alle deelnemers en medewerkers. Ook zorgde ze jarenlang voor het notuleren van de werkgroep-vergaderingen.


Gerard Maas maakte 18 jaar deel uit van de Werkgroep Meijel. Al deze jaren vervulde hij de functie van penningmeester van de Werkgroep Meijel. Vanuit deze verantwoordelijkheid maakte hij ook deel uit van een 2-tal F4D-commissies t.w. Penningmeesters overleg (P.M.O.) en cie. PR en Sponsoring. Tijdens de F4D was hij uiteraard ook belast met de financiële gang van zaken, maar daarnaast was hij dan ook dagelijks mede-coördinator voor de inschrijvingen op de startplaats Meijel.

Voor hun jarenlange inzet ontvingen beiden als blijvende herinnering een oorkonde en mogen, als dank, voortaan jaarlijks als deelnemer gratis meefietsen tijdens Fiets4Daagse De Peel.  
De oorkondes, vergezeld gaande van de gebruikelijke bloemen en een toepasselijke toespraak voor ieder van hen, werden uitgereikt door een afvaardiging van het Algemeen Bestuur van Fiets4Daagse De Peel t.w. Ed Bijmans en Louis Verheijen.

terug naar home