18 juli 2023
schrijf je nu in!

Weert, stad met indrukwekkende historie

Een bezoek aan de binnenstad van Weert is beslist de moeite waard. Op veel plekken in de stad is de historie rond Philips van Horne, ooit prominent inwoner en kasteelheer zichtbaar.

Vorig jaar was het precies 450 jaar geleden dat Philips van Horne in Brussel werd onthoofd, samen met Lamoraal van Egmond en dat feit is in Weert met allerlei activiteiten herdacht.

In het van Horne-jaar 2018 werd met herdenkingen en activiteiten de betekenis van Van Horne onder de aandacht hebben gebracht en veel Weertenaren zijn opnieuw in zijn ban geraakt. Zo werd er een musical geschreven en uitgevoerd, heeft Philips te paard door de stad gereden, is een stadswandeling gemaakt en een muzikale ode gecomponeerd. Philips’ onthoofding vormde mede de aanleiding tot de 80 jarige oorlog met de Spanjolen.

Philips woonde op kasteelcomplex De Neijenborgh. Het nu nog zichtbaar kasteel de Aldenborgh ligt daar 200 meter bij vandaan. Dit kasteel vormt met de St. Martinuskerk, het Birgittinessenklooster, het stadhuis en de stadswaterput aan de Markt, het stratenpatroon, de singels waar ooit de stadsgrachten liepen, de stadspoorten gemarkeerd door kanonnen, de trotse historie van Weert. Vermeldenswaard is verder het Franciscanenklooster met het in de verre omtrek bekende Paterspörtje (Paterspoortje) uit 1461.

In de stad vind je op diverse plaatsen levensgrote muurschilderingen over de periode van Philips van Horne in Weert. Er is zelfs een scholengemeenschap, de Philips van Horne S.G. , die nu 50 jaar bestaat.

NTFU
NTFU