9 juli 2024

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  – de eigenaar: de Stichting Fietsvierdaagse De Peel, eigenaar van deze website;
  – gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  – u: de gebruiker (bezoeker) van deze website;
  – de content: alle in deze website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld en is voornamelijk bestemd voor het verstrekken van informatie over ons fietsevenement, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en er kunnen ook geen rechten aan ontleend worden.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 7. Persoonlijke gegevens die u eventueel aan eigenaar verstrekt, worden opgenomen in de database van eigenaar. Deze gegevens worden door eigenaar gebruikt voor administratieve doeleinden en / of gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes (digitale nieuwsbrieven) i.v.m. onze fietsevenement.
 8. Allerlei:
  Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.
NTFU
NTFU