9 juli 2024
schrijf je nu in!

Privacyverklaring

Door Fiets4Daagse De Peel is verklaard dat:
De Stichting werkt volgens onderstaande doelbinding:

Deelnemers Persoonsgegevens Overeenkomst Verwerking

Bewaartermijn
Lidmaatschap en extra profielinformatie is niet van toepassing Lidmaatschap en medische gegevens zijn niet van toepassing Aanmelden nieuwsbrief

Persoonsgegevens Overeenkomst Verwerkingen Verwerking door wie Bewaartermijn

Naam en e-mailadres;

Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website); Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven; Afd. communicatie;
Gedurende de periode dat men aangemeld is.

NAWTE (Naam, adres, woonplaats, telefoon en Email adres) Inschrijfformulier deelnemer

Deelnemersformulieren worden ingevoerd in de afdelingscomputer door het secretariaat per afdeling

Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging inschrijving

Door de Stichting Fiets4Daagse De Peel worden centraal nieuwsbrieven verzonden aan deelnemers van de Fiets4Daagse De Peel in Deurne, Meijel, Stiphout (Helmond) en Weert. De deelnemers hebben via een inschrijfformulier of de website toestemming gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen. Indien de deelnemer geen nieuwsbriefbrief meer wilt ontvangen dan hij/zij dat meteen aangeven op de website.

Vrijwilligers Persoonsgegevens Overeenkomst Verwerkingen Verwerking door Bewaartermijn

NAWTE
Vrijwilligersovereenkomst
Informatieverstrekking
Afdeling secretariaat AB en secretariaat afdelingen Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging als vrijwilliger

Onze vrijwilligers worden centraal geregistreerd door het secretariaat van de Stichting Fiet4Daagse De Peel van de afdelingen Deurne, Meijel, Stiphout (Helmond) en Weert. Per afdeling is er op het afdelingssecretariaat ook een registratie van de vrijwilligers. Registratie vindt plaats op de computer van de het secretariaat van het AB en op de computer van het secretariaat van de afdelingen. De NAWTE gegevens blijven 2 jaar bewaard.

Direct marketing Bezoek, bellen of schriftelijk

De Stichting Fiets4Daagse De Peel Verklaart verder:

Wij als Stichting verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Wij hebben een Verwerkersovereenkomst met onze website provider en veilig reserveren.

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden alleen gebruikt binnen de Stichting Fiets4Daagse De Peel. Persoonsgegevens van de deelnemers worden alleen gebruikt binnen de Stichting Fiets4Daagse De Peel , website provider en veilig reserveren.

Wij als Stichting hebben persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Binnen de Stichting Fiets4Daagse De Peel zijn de persoonsgegevens van de vrijwilligers opgeslagen op de centrale computer van het Stichtingssecretariaat en per afdeling op de secretariaatscomputer zoals hierboven is beschreven.

Wij als Stichting hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back up. Wij hebben een https website.

Wij als Stichting verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Gebruiken gegevens alleen binnen de Stichting Fiets4Daagse De Peel.

Wij als Stichting verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Door de secretaris van de Stichting Fiets4Daagse De Peel worden de gegevens centraal vernietigd en door de secretaris van de afdeling waar de vrijwilligers werkzaam was. Gegevens van de deelnemers aan de Fiets4Daagse worden per afdeling vernietigd.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:

  • Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Alle netwerkmappen zijn toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje=https)

Wij hebben de beveiligingsmaatregelen genomen zoals deze hierboven zijn beschreven.

Wij als Stichting hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Wij als Stichting hebben wel papieren documenten waarop persoonsgegevens staan.

Alle persoonsgegevens worden meteen digitaal opgeslagen. Gegevens op papier worden digitaal opgeslagen.

Wij als Stichting vragen altijd vooraf toestemming voordat iemand benaderen via digitale direct marketing.

Via de website kan de deelnemer toestemming geven voor e-mail en nieuwsbrief. Via het inschrijfformulier kan de deelnemer toestemming geven voor e-mail en nieuwsbrief.

Wij als Stichting verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Inschrijven via de website kan alleen gebeuren door meerderjarige persoon die hiervoor een verklaring afgeeft. Vragen ook geboortedatum van de persoon die zich inschrijft. Tijdens de Fiets4Daagse kunnen ook alleen meerderjarige personen zich inschrijven. Voor personen jonger dan 16 jaar vragen wij een handtekening van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Naam vereniging: Stichting Fiets4Daagse De Peel
Naam persoon: Frans Kousen
aanvraag Plaats: Helmond
Datum: 5 maart 2018

NTFU
NTFU