9 juli 2024
schrijf je nu in!

Stichting

Missie

De stichting stelt zich ten doel de bevordering van het fietstoerisme in het grensgebied van de provincies Noord-Brabant en Limburg in het algemeen en het houden van een jaarlijkse Fiets4Daagse in het bijzonder.

Organisatie Stichting Fiets4Daagse De Peel

De organisatie van het fietsevenement Fiets4Daagse De Peel is in handen van:
Het algemeen bestuur (AB) van de stichting, de drie lokale werkgroepen in de startplaatsen Deurne, Meijel en  Stiphout en een aantal commissies. Allemaal enthousiaste mensen, afkomstig uit alle startplaatsen.

Om er voor te zorgen dat niet iedereen hetzelfde doet is er een taakverdeling waarin de functies van voorzitter, secretaris, lokale werkgroepen en doelgerichte commissies is vastgelegd. Coördinatie is vooral de taak van het AB. Het AB moet ervoor zorgen dat ze een totaaloverzicht houdt en problemen zo snel mogelijk benoemt en oplost.

En dan natuurlijk de vrijwilligers. Zonder vrijwilligers hoef je niet eens aan een fietsvierdaagse te denken. Zo’n 200 vrijwilligers zijn dagenlang en belangeloos in touw om op de vier startlocaties alles in goede banen te leiden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de mensen van de plaatselijke EHBO’s en de fiets reparatiediensten. Die moeten altijd paraat staan om bij ongevalletjes, pech onderweg en ander ongerief op te treden.

De Stichting is aangesloten bij de N.T.F.U. (Nederlandse Toer Fiets Unie).

I.v.m. de nieuwe privacywetgeving per 25 mei 2018, heeft Stichting Fietsvierdaagse De Peel een AVG verklaring (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Algemeen bestuur (AB)
Voorzitter:Hubert Vos
Secretaris:Louis Verheijen
Penningmeester:vacant vervangend penningmeester = Ed Vinkenburg
Vicevoorzitter:Frans Kousen (Voorzitter werkgroep Stiphout)
Leden
Giel Janssen(Voorzitter werkgroep Meijel)
Martien Thijssen(Voorzitter werkgroep Deurne)

Wilt u actief meedenken en organiseren met de Stichting Fiets4Daagse De Peel, of wellicht lid worden van een van de lokale werkgroepen? Neem dan svp contact met ons op!

Meer informatie over de geschiedenis van Fiets4Daagse De Peel klik hier.

NTFU
NTFU